LPEU/2021/159 COM(2021)140 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní, vykonaní testu a prekonaní ochorenia občanom tretích krajín, ktorí sa opráv...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)140
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Potreba vypracovania predbežného stanoviska do 4 týždňov od uverejnenia aktu EÚ v slovenskom jazyku v súlade s uznesením vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ.
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/159
Dátum začiatku MPK: 28.04.2021
Dátum konca MPK: 04.05.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.03.2021
Ukončenie štádia: 26.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 31.03.2021
Ukončenie štádia: 28.04.2021
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 28.04.2021
Ukončenie štádia: 05.05.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.05.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)