LPEU/2021/151 COM(2021)119 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o zmene a doplnení Medzinárodnej dohody o kakau z roku 2010

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)119
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/151
Dátum ukončenia procesu: 23.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 23.03.2021