LPEU/2021/146 COM(2021)115 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami (prepracované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)115
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/146
Dátum ukončenia procesu: 31.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.03.2021
Ukončenie štádia: 12.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.03.2021
Ukončenie štádia: 16.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.03.2021
Ukončenie štádia: 31.03.2021