LPEU/2021/132 COM(2021)101 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Únia rovnosti: Stratégia v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)101
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/132

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.03.2021
Ukončenie štádia: 09.03.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.03.2021
Ukončenie štádia: 11.03.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 11.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)