LPEU/2021/108 COM(2021)74 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Medzinárodnej organizácii civilného letectva, pokiaľ ide o oznamovanie rozdielov v porovnaní s časťou II prílohy 6 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2021)74
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/108
Dátum ukončenia procesu: 10.03.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 22.02.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.02.2021
Ukončenie štádia: 25.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.02.2021
Ukončenie štádia: 10.03.2021