LPEU/2020/91 COM(2020)106 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady zo 7. júna 2016, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania o komplexnej dohode o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), pokiaľ ide o záležitosti, ktoré patria do výlučnej právomoci Únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)106
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/91

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.03.2020
Ukončenie štádia: 20.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.03.2020
Ukončenie štádia: 25.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 25.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)