LPEU/2020/820 COM(2020)851 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, ktorým sa v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 22. októbra 2020 o povinnostiach Komisie v oblasti vízovej reciprocity vymedzuje pozícia Komisie a...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)851
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/820

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.12.2020
Ukončenie štádia: 29.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.01.2021
Ukončenie štádia: 01.02.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.02.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)