LPEU/2020/805 COM(2020)811 OZNÁMENIE KOMISIE RADE v súlade s článkom 395 smernice Rady 2006/112/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)811
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/805
Dátum ukončenia procesu: 19.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 19.01.2021