LPEU/2020/775 COM(2020)797 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Prvá správa o pokroku v plnení stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)797
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/775

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.12.2020
Ukončenie štádia: 19.01.2021
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.01.2021
Ukončenie štádia: 20.01.2021
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.01.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)