LPEU/2020/720 COM(2020)756 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o celkovom fungovaní úradných kontrol vykonávaných v členských štátoch (2017 – 2018) na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva, pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, zdravie rastlín a prípravky na ochranu rastlín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)756
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/720

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia: 24.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)