LPEU/2020/715 COM(2020)742 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Kvalita benzínu a motorovej nafty, ktoré sa používajú v cestnej doprave v Európskej únii (Rok podávania správ 2018)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)742
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/715

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 19.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)