LPEU/2020/709 COM(2020)739 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o minimálnej úrovni prípravy námorníkov (kodifikované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)739
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/709
Dátum ukončenia procesu: 10.12.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 18.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.11.2020
Ukončenie štádia: 10.12.2020