LPEU/2020/676 COM(2020)691 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Vykonávanie tretieho akčného programu Únie v oblasti zdravia (2018)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)691
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/676
Dátum ukončenia procesu: 20.11.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 06.11.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.11.2020
Ukončenie štádia: 11.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.11.2020
Ukončenie štádia: 20.11.2020