LPEU/2020/656 COM(2020)677 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O ZÁRUKÁCH KRYTÝCH VŠEOBECNÝM ROZPOČTOM Situácia k 31. decembru 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)677
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/656

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia: 28.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.10.2020
Ukončenie štádia: 02.11.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.11.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)