LPEU/2020/614 COM(2020)637 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Komisia poveruje začatím rokovaní v mene Európskej únie s cieľom uzavrieť rybársku dohodu so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska a s Nórskym kráľovstvom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)637
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/614

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 07.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.10.2020
Ukončenie štádia: 12.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)