LPEU/2020/57 COM(2020)72 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o stave príprav na úplné vykonávanie nových právnych základov pre Schengenský informačný systém v súlade s článkom 66 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1861 a článku 79 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2018/1862

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)72
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/57

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia: 28.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)