LPEU/2020/568 COM(2020)576 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, a predbežnom vykonávaní dohody, ktorou sa mení Dočasná dohoda o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o pristúpenie Samojského nezávislého štátu a Šalamúnových ostrovov a budúce pristúpenia ďalších tichomorských ostrovných štátov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)576
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/568
Dátum ukončenia procesu: 14.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 22.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.09.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.09.2020
Ukončenie štádia: 14.10.2020