LPEU/2020/563 COM(2020)569 Návrh NARIADENIE RADY o zriadení spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)569
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/563
Dátum začiatku MPK: 17.12.2020
Dátum konca MPK: 04.01.2021
Dátum ukončenia procesu: 05.01.2021

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.09.2020
Ukončenie štádia: 21.10.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2020
Ukončenie štádia: 23.10.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2020
Ukončenie štádia: 17.12.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.12.2020
Ukončenie štádia: 05.01.2021
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.01.2021
Ukončenie štádia: 05.01.2021