LPEU/2020/551 COM(2020)497 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)497
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/551
Dátum ukončenia procesu: 01.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 01.10.2020