LPEU/2020/536 COM(2020)499 Návrh ODPORÚČANIE RADY o koordinovanom prístupe k obmedzeniu voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)499
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/536
Dátum ukončenia procesu: 13.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 14.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.09.2020
Ukončenie štádia: 16.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.09.2020
Ukončenie štádia: 13.10.2020