LPEU/2020/53 COM(2020)70 Návrh ROZHODNUTIE RADY o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)70
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/53
Dátum ukončenia procesu: 04.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.03.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020