LPEU/2020/52 COM(2020)71 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 56. zasadnutí Výboru odborníkov pre prepravu nebezpečného tovaru v rámci Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú dopravu, pokiaľ ide o určité zmeny dodatku C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)71
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/52
Dátum ukončenia procesu: 05.03.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.02.2020
Ukončenie štádia: 26.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.02.2020
Ukončenie štádia: 27.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.02.2020
Ukončenie štádia: 05.03.2020