LPEU/2020/491 *COM(2020)389 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)389
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia:
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/491
Dátum ukončenia procesu: 15.10.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.08.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 08.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.09.2020
Ukončenie štádia: 15.10.2020