LPEU/2020/48 COM(2020)65 BIELA KNIHA o umelej inteligencii – európsky prístup k excelentnosti a dôvere

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)65
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/48
Dátum začiatku MPK: 18.06.2020
Dátum konca MPK: 01.07.2020
Dátum ukončenia procesu: 07.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.03.2020
Ukončenie štádia: 18.06.2020
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 02.07.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020