LPEU/2020/470 COM(2020)385 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV O RIADENÍ ZÁRUČNÉHO FONDU EURÓPSKEHO FONDU PRE STRATEGICKÉ INVESTÍCIE V ROKU 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)385
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/470
Dátum ukončenia procesu: 23.09.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 18.08.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.08.2020
Ukončenie štádia: 20.08.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.08.2020
Ukončenie štádia: 23.09.2020