LPEU/2020/41 COM(2020)53 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu zriadenom na základe Dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru pre colnú spoluprácu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)53
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/41
Dátum ukončenia procesu: 02.03.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 14.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 02.03.2020