LPEU/2020/407 JOIN(2020)13 SPOLOČNÁ SPRÁVA EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE OSOBITNÁ ADMINISTRATÍVNA OBLASŤ HONGKONG: VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2020)13
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/407
Dátum ukončenia procesu: 14.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 14.08.2020