LPEU/2020/401 COM(2020)321 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)321
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/401

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.07.2020
Ukončenie štádia: 20.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.07.2020
Ukončenie štádia: 22.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 22.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)