LPEU/2020/395 COM(2020)317 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o tom, ako Európsky orgán pre bankovníctvo plní požiadavky týkajúce sa umiestnenia jeho sídla

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)317
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/395

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 15.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.07.2020
Ukončenie štádia: 17.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.07.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)