LPEU/2020/39 COM(2020)52 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí Protokolu k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)52
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/39
Dátum ukončenia procesu: 04.03.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 13.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.02.2020
Ukončenie štádia: 17.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.02.2020
Ukončenie štádia: 04.03.2020