LPEU/2020/378 COM(2020)292 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/1855, ktorým sa Rumunsku povoľuje uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)292
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/378
Dátum ukončenia procesu: 26.08.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.07.2020
Ukončenie štádia: 08.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.07.2020
Ukončenie štádia: 26.08.2020