LPEU/2020/362 COM(2020)288 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A DVORU AUDÍTOROV KONSOLIDOVANÁ ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA EURÓPSKEJ ÚNIE ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)288
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/362

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia: 04.09.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)