LPEU/2020/358 COM(2020)266 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice (EÚ) 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)266
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/358
Dátum ukončenia procesu: 07.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.06.2020
Ukončenie štádia: 30.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2020
Ukončenie štádia: 03.07.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.07.2020
Ukončenie štádia: 07.07.2020