LPEU/2020/352 COM(2020)259 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní rámcovej smernice o morskej stratégii (smernica 2008/56/ES)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)259
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/352
Dátum ukončenia procesu: 02.07.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 25.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.06.2020
Ukončenie štádia: 02.07.2020