LPEU/2020/319 COM(2020)227 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o poverení začať rokovania o protokole k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a vládou Cookových ostrovov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)227
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/319

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia: 09.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia: 09.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 09.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)