LPEU/2020/301 COM(2020)422 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii rezervy na nepredvídané udalosti v roku 2020 na pokračovanie poskytovania humanitárnej pomoci pre utečencov v Turecku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)422
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/301

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia: 16.06.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.06.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)