LPEU/2020/29 COM(2020)15 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v členských štátoch Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)15
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/29

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 05.02.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.02.2020
Ukončenie štádia: 07.02.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)