LPEU/2020/268 *COM(2020)214 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zemepisných označení a ich ochrane

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)214
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Podľa § 32 zákona č. 575/2001 Z. z. o o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vykonáva ústrednú štátnu správu (okrem iného) v oblasti označenia pôvodu výrobku a zemepisného označenia výrobku Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Dovoľujeme si preto navrhnúť ako gestora predmetný úrad.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/268
Dátum ukončenia procesu: 23.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.05.2020
Ukončenie štádia: 27.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 23.06.2020