LPEU/2020/231 COM(2020)218 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Rade Medzinárodnej organizácie civilného letectva v súvislosti s pripravovaným prijatím zmeny 91 zväzku III prílohy 10, a o oznáme...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)218
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/231
Dátum ukončenia procesu: 10.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.05.2020
Ukončenie štádia: 28.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia: 29.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.05.2020
Ukončenie štádia: 10.06.2020