LPEU/2020/2 COM(2020)2 Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzavretí v mene Únie Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva a jej vykonávacieho protokolu (2020 – 2026) medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)2
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/2

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.01.2020
Ukončenie štádia: 09.01.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.01.2020
Ukončenie štádia: 14.01.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.01.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)