LPEU/2020/196 C(2020)3191 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o navrhovanej európskej iniciatíve občanov s názvom „Sloboda zdieľania“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2020)3191
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/196

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)