LPEU/2020/194 C(2020)3190 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o navrhovanej európskej iniciatíve občanov s názvom „Zavedenie nepodmieneného základného príjmu v celej EÚ“

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2020)3190
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/194

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 15.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 15.05.2020
Ukončenie štádia: 18.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)