LPEU/2020/189 COM(2020)193 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre DHP zriadenom Dočasnou dohodou o hospodárskom partnerstve medzi Pobrežím Slonoviny na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej v súvislosti s prijatím zoznamu rozhodcov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)193
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/189
Dátum ukončenia procesu: 11.06.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 12.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.05.2020
Ukončenie štádia: 13.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.05.2020
Ukončenie štádia: 11.06.2020