LPEU/2020/172 COM(2020)182 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v súvislosti s Dohovorom o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku v otázke začlenenia Makaronézie do morskej oblasti v zmysle dohovoru OSPAR

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)182
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/172
Dátum ukončenia procesu: 27.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.05.2020
Ukončenie štádia: 07.05.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.05.2020
Ukončenie štádia: 11.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.05.2020
Ukončenie štádia: 27.05.2020