LPEU/2020/164 COM(2020)164 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Tridsiata ôsma výročná správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach EÚ a nástrojoch na ochranu obchodu používaných tretími krajinami voči EÚ za rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)164
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/164

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 30.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.04.2020
Ukončenie štádia: 04.05.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)