LPEU/2020/144 COM(2020)154 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 13. zasadnutí Výboru znalcov pre technické otázky Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF), pokiaľ ide o prijatie zmien UTP o hluku železničných vozidiel, UTP o nákladných vozňoch, UTP o označovaní vozidiel a prijatie úplnej revízie pravidiel certifikácie a auditu subjektov zodpovedných za údržbu (ECM) a špecifikácií týkajúcich sa registrov vozidiel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)154
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/144
Dátum ukončenia procesu: 05.05.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 20.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.04.2020
Ukončenie štádia: 05.05.2020