LPEU/2020/108 COM(2020)129 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní rozhodnutia (EÚ) 2016/344 o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce pri riešení problému nedeklarovanej práce

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2020)129
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2020/108
Dátum ukončenia procesu: 29.04.2020

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.04.2020
Ukončenie štádia: 02.04.2020
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 03.04.2020
Ukončenie štádia: 06.04.2020
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.04.2020
Ukončenie štádia: 29.04.2020