LPEU/2019/98 COM(2019)105 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japo...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)105
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/98
Dátum ukončenia procesu: 11.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 11.03.2019