LPEU/2019/97 COM(2019)94 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovaných právomocí, ktoré boli Komisii udelené podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatút...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2019)94
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/97
Dátum ukončenia procesu: 21.03.2019

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.02.2019
Ukončenie štádia: 26.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.02.2019
Ukončenie štádia: 04.03.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.03.2019
Ukončenie štádia: 21.03.2019