LPEU/2019/85 C(2019)1102 ROZHODNUTIE KOMISIE o neautomatickom prenose rozpočtových prostriedkov z rozpočtového roka 2018 do rozpočtového roka 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2019)1102
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2019/85

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 13.02.2019
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)